©2018 Newie Nguyen

about

I'm Newie Nguyen, a Vietnamese multidisciplinary designer based in Seattle. I have been trained in the traditional principles of design, but believe in pushing these traditions forward in order to solve problems in a unique way. Timeless, inclusive and sustainability are all the things that drive my design decisions. I want to improve peoples' experiences through design, technology, and physical space.
Reach out and let's collaborate!


Mình tên Như Ý, đến từ Việt Nam. Mình là nhà thiết kế sản phẩm/đồ hoạ đang sinh sống và làm việc tại Seattle, Mĩ. Trong thiết kế, mình không lệ thuộc vào những tiêu chuẩn, chuẩn mực của những thiết kế thông thường mà luôn cố gắng hướng đến những điều mới mẻ hơn, sáng tạo hơn, nhằm mang đến cho mọi người sự cải thiện trải nghiệm về nghệ thuật, công nghệ và không gian. Nếu muốn hiểu thêm về những đồ án của mình hoặc muốn cùng hợp tác trong dự án nào đó, liên lạc mình để biết thêm thông tin.info

Email—hello@ynnguyen.com

Tel—206.303.0086


Instagram—@97.ish

LinkedIn—Newie Nguyen


Resumé